Dominikana, kraj odporny na kryzys?

Ze względu na koronawirusa rok 2021 był niezwykle kluczowy dla gospodarki. Rynek zdążył się już przyzwyczaić do funkcjonowania w pandemii. Dzięki temu niektórym krajom nie oberwało się tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Do takich krajów zaliczyć można Republikę Dominikany, która wychodząc naprzeciw, zdecydowała się nie zamykać swoich granic na turystów. Jakie przyniosło to korzyści? Zdominowała rynek wakacyjny i np. w Polsce w konsekwencji odnotowano rekordową liczbę turystów lecących do Dominikany (dokładnie 60 620). Co więcej gospodarczo poradziła sobie naprawdę dobrze.

Na początku lutego Bank Centralny Republiki Dominikany udostępnił wstępny raport gospodarczy na rok 2021. Wynika, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w okresie styczeń-grudzień 2021 osiągnął wyraźny wzrost o 12,3%. Jest to szczególnie zauważalne w zwiększeniu wydatków na inwestycje dominikańskiego rządu. Potwierdza to również IMAE – Indicador Mensual de Actividad Económica (Miesięczny Wskaźnik Aktywności Gospodarczej). Według statystyk w grudniu 2021 roku odnotowano wzrost o 10,6% większy w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Warto również podkreślić prognozy PKB od IMF – Intenational Monetary Fund (Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Plasuję one Republikę Dominikany na I miejscu krajów z Ameryki Łacińskiej z wynikiem wzrostu PKB na poziomie 4,7% w 2021 w porównaniu z 2019 rokiem. Przedstawia to realne odżywienie gospodarki, a nie tylko statystyczne odbicie, które zanotowało wiele państw Ameryki Środkowej, których poziom aktywności gospodarczej nie przekroczył tych sprzed pandemii.

Źródło: International Monetary Fund

Na tę sytuację wpłynęła m.in. rządowa polityka pomocy finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Skorzystało z niej ponad 92 000 podmiotów. Od początku pandemii przeznaczono dla przedsiębiorstw ponad 3,5 miliarda dolarów. Proces konsolidacji finansów publicznych, uszczelnienie ściągalności podatków i racjonalizacja wydatków publicznych pozwoliła oczywiście na utrzymanie długu publicznego na tym samym poziomie względem poprzedniego roku.  Na dzień 31 grudnia peso dominikańskie (DOP) umocniło się o 1,4%, zyskując na wartości według Banku Centralnego Dominikany. Cena dolara spadła z 57,83 na 54,99 DOP. W przeciwieństwie do innych Republika Dominikany wypada najlepiej, gdyż w pozostałych krajach Ameryki Środkowej dochodzi do deprecjacji waluty.

Sektorami, które odnotowały największy wzrost względem poprzedniego roku była oczywiście turystyka (39,5%). Następnie budownictwo (23,4%), produkcja w wolnych strefach handlowych (20,3%) oraz transport i handel (12,9%).

Źródło: Bank Centralny Republiki Dominikany

Tak duży wzrost w sektorze budowlanym pod koniec 2021 roku był bezpośrednio powiązany z prywatnymi inwestycjami nieruchomościowymi. Niewątpliwie ma to na celu zwiększenie pojemności turystycznej. Ostatnie miesiące 2021 roku pokazały rekordowy napływ turystów, którego nigdy wcześniej nie odnotowano. Pochodną coraz większego zainteresowania produktami z Dominikany jest wzrost w sektorze wolnych stref handlowych.

W 2021 roku wyeksportowano produkty o łącznej kwocie ponad 7 miliardów USD (szerzej opisuję to tutaj: https://tiny.pl/9kdcs). Wpłynęło to pozytywnie na ożywienie gospodarcze Dominikany. To wszystko zadziałało pozytywnie na rozrost rynku handlu oraz transportu. Jednocześnie nieco mniejszy rozkwit zaliczył przemysł wytwórczy oraz sektor rolny, który wyhamował gwałtowny wzrost cen żywności w kraju.

Inflacja na koniec roku wyniosła 8,5%, co jest wynikiem bardzo podobnym do reszty świata. Na wzrost cen istotny wpływ miały czynniki zewnętrzne takie jak podwyżka opłat za towary, a w szczególności wartości ropy. Do wzrostu cen żywności przyczynił się skok kosztów transportu kontenerowego, napięcia geopolityczne, a co za tym idzie zakłócenia w łańcuchu dostaw. Z kolei import produktów innych niż ropa zwiększył się o 43,4%, wskazując na powrót do zakupów środków do produkcji i ponowne zainteresowanie dobrami konsumpcyjnymi.

Według wstępnych analiz National Continuous Labour Force Survey w ostatnim kwartale 2021 roku bezrobocie na rynku pracy zmniejszało się. Pandemia odcisnęła piętno na sektorze turystycznym, który stanowi prawie 20% PKB. To właśnie tutaj pracę straciło najwięcej osób. Ożywienie gospodarcze w 2021 r. pozwoliło odzyskać ponad 90% utraconych miejsc pracy. Ostatecznie bezrobocie w grudniu 2021 roku wyniosło 7,1%, dając łącznie ponad 4,7 miliona osób pracujących.

Źródło: Bank Centralny Republiki Dominikany

Wśród inwestorów widać duże zaufanie do gospodarki tego kraju. Według danych wynika, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wyniosły w 2021 r. 3,085 miliarda USD, wykazując wzrost o 20% względem roku 2020. Najwięcej BIZ odnotowano w sektorze turystyki, nieruchomości i górnictwa. Dzięki doskonałym wynikom poszczególnych sektorów generujących wymianę walutową w 2021 łączna kwota BIZ wyniosła 34,039 miliarda USD (w tym m.in.: turystyka 5,680 miliarda USD, handel stref wolnocłowych 7,1 miliarda USD, prywatne inwestycje zewnętrzne 3,1 miliarda USD, przekazy pieniężne 10,4 miliarda USD). To około 8 miliardów więcej niż 2020 r. i 3 miliardy więcej niż w 2019.

Należy zauważyć, że mimo ciężkiej sytuacji międzynarodowej spowodowanej pandemią COVID-19, dominikańska gospodarka wykazała się niezwykłą odpornością. Wzrost PKB prognozowany na 2022 r. wynosi między 5,5-6,0%. Ministerstwo Turystyki prognozuje, iż do Dominikany może przylecieć nawet 8 milionów turystów. Trzeba podkreślić, że inwestorzy i organizacje międzynarodowe nadal oceniają Republikę Dominikany jako kraj z ogromnymi perspektywami, podkreślając stabilność polityczną i gospodarczą. Takie banki jak Bank of America, JP Morgan, PIMCO, Oppenheimer wyróżnili gospodarkę dominikańską, wskazując ją jako kraj, który doskonale poradził sobie z pandemią oraz jako bardzo dobry do inwestowania.

Jędrzej Pacak

Źródło: Informe Preliminar de la Economía Dominicana Enero-Diciembre 2021

admin

There are 7 comments on this post
 1. 12 listopada, 2023, 8:58 pm

  Here is my webpage: email bomber telegram

 2. 16 listopada, 2023, 1:44 pm

  We work on all major brands of appliances Frigidaire, Maytag, Dacor,
  Fisher & Paykel, Bosch, Whirlpool just to name a few. Whenever you find yourself
  asking where to find home appliance repair near me, go with Mr.
  Mahir’s appliances repair and maintenance service. On the other hand, if the homeowner decides to go with someone else for the repairs or
  forgoes the repairs altogether, the service fee will be charged for the
  time and effort it takes to diagnose the dishwasher problem.
  If the unit heats up too much, it will ruin your
  items by burning them. Clogged vents cause the unit to overheat, but can be easily cleared by
  using a vacuum to suck out lint and other debris. If you
  have a gas dryer, you’ll also need to check that the pilot light
  is lit and that you have an adequate supply of gas for the unit.

  If your power sources are functioning properly and the dryer still does not run,
  you likely have a problem with its internal components.
  This problem is typically the result of an issue with one of the dryer’s thermostats or thermal resistor.

  A dryer is mainly used to dry clothes, and if your dryer completes
  without drying your items, then you have a major issue. Over the years many people looking for Whirlpool dryer repair, Kenmore dryer repair, Maytag dryer repair, gas dryer
  repair or any other major brand clothes dryer repair have found a better solution, by simply
  renting a washer/dryer from Appliance Warehouse of America.

  If your dryer drum is not turning, it’s possible that the motor is overloaded, strained,
  or simply worn out. Should your dryer be
  too noisy, the problem is likely worn drum bearings, supports, or other
  parts. In this case, you can correct the problem by removing the shim.
  In this case, you’ll need to replace it. If the outlet
  is not supplying power, you’ll need to contact an electrician for repairs.
  You can do this by using a voltage meter, or by testing the
  outlet with a smaller electrical appliance like a blow dryer.

  Be sure to clean your dryer vents, ensure they’re connected properly, and check that
  the vents are not kinked. You should check that your dryer is level, and adjust its position or legs accordingly.
  Regardless of the cause, a factory-certified dryer repairman should be able to
  resolve the issue. No Hidden Cost: Save your time and money by avoiding wasting them on costly call-outs or
  covering for an expert just to discover that the issue cannot
  be resolved. Your input will help us diagnose the issue
  and guide us to the best place to begin our inspection. Type of repair.
  Not all repairs will have the same cost. The majority of refrigerators have both an evaporator fan and a condenser fan. We service and repair everything-from dishwashers and refrigerators to washers and dryers and any other household or commercial appliance.
  Bonita Appliance Repair Also Offers Washer Machine Installation Service.
  Technicians from Appliance recovery are adept at getting to the bottom of your wine cooler’s troubles and perform a wine cooler repair on our
  first visit. To resolve this problem, you should first empty out the dryer’s lint filter and clean the
  moisture sensors within the dryer drum. After removing the dryer’s lid
  or the back, check to see if the roller axles-those key components also known as roller shafts-wobble when you spin the drum rollers.

  CRC Error: While restoring bkf file if you face some CRC (Cyclic
  Redundancy Check) error then this means that you cannot access your bkf file as there is some issues in bkf files.
  Then for all your desires, one Best Home appliance will stand as the
  best answer which is none other than. An incandescent
  lamp dimmer will not work very well either so do not
  use one. Use the Health Certificate (wall art) one available at the
  SSoW Yahoo! Burnt items may also be the result of a malfunctioning cycling thermostat.
  Burned items can also be the result of faulty rollers or front glides.
  Our service range covers all types of repairs
  from the typical cracked and broken front screen replacement, as well as water
  damaged, microphone and speaker problems, as well as other
  issues such as software glitches and support for iCloud and additional Apple offerings.
  Texas Appliance Repair Service offers same day dryer repair service.
  Are you having problems with your dryer? Like any other appliance that’s used daily, problems and faults
  are inevitable. A dryer that does not run is a major
  issue, and can be caused by any number of
  common problems. As a reputable appliance repair company, we have been providing
  flawless services to our large number of customers all
  over in VA and DC.

  Here is my web page – „http://Www.go.Xmc.pl/search.php?q=OSCAR%20APPLIANCE%20REPAIR%20Residential%20&%20Commercial%20Appliance%20Repair%20Services&page=1

 3. 18 listopada, 2023, 12:02 am

  To lessen the probability of being stayed
  with big freezer repair, dishwasher repair, or washer and
  dryer repair debts, beneficial information regarding age and repair history of
  appliances in your home can often be acquired from
  the seller. Even though house personnel can offer a lot of important
  information regarding the form of the house and it is operating systems, they possibly cannot do an in-depth
  inspection of the kitchen and laundry appliances beyond
  making sure these kinds of home appliances are in working issue at the time of the
  examination. As proceeding indicated, unfortunately, some of
  these companies are not worth the time: they offer quick, immoral services; they are interested more in money than their client wants.
  If your refrigerator is not cooling, our refrigerator repair
  experts are here to help. • Here at Paddy Appliances we provide you with experienced and expert
  technicians to help solve your problems, we use ultimate tools to
  identify the problem and give it a solution as quick as possible.
  And if the warranty period is over then also it will be better to call
  the manufacturer because they will give the original parts which will keep the machine in its correct position.

  Both times he was working on the washing machine
  he was on time and professional. The motor in your washing machine is responsible for all of the movement of the internal drum.
  But you can call the technicians once a month for a
  regular basis check up so that the machine will
  be in correct position and you don’t have to suffer for its sudden damage.
  The professionals at All-Pro always available to inspect, repair and if necessary replace your washing machine components.
  The best company popular for Samsung Fridge Repair have been established since
  several years with the wealth of technical experience in fridge repairs along
  with dish washer and washing machines repairs in most models and makes.
  4. The individual or the agency you are choosing have to be well-known about all type of technical aspect
  and have to be accustomed to all type of brands, then only
  they can properly treat with your appliance. So, you can now contact with
  the individual technicians or can Walk-in freezer
  repair Phoenix AZ to get your requisite service.

  There can be faults like the freezer can make excessive noise and it can fail to
  run, if there is any leakage from the refrigerator then you must check the tray,
  if it is placed rightly and if there are any inner leakages then instantly contact a professional agency like Refrigeration repair
  Phoenix AZ.

  When the NYC DOT inspector comes by, keep essential documents like the Permit Number,
  Property Address, Block and Lot Number, Violation Number,
  and your contact details ready. We also sell the computer peripherals like laptop screen, adapter, Keyboard, Hinges,
  RAM, Motherboard, Speaker, Antivirus & original
  Windows operating system on very genuine price.
  Then we have to call a professional to repair the system.

  The engineers and technicians of the Miele and Samsung fridge repairs understand the importance of fridge repairs when performed in a courteous, timely,
  and professional manner. While looking for Miele Fridge Repair or Samsung fridge repairs technicians start
  with recommendations and ask some of your neighbors, friends, or
  coworkers if they have any specific choice and used the
  services of any specific centers. Another
  criteria which can be considered while looking to select
  air conditioning repair company is their reputation. No matter you are looking for commercial or home fridge repair service, the best repair service
  in the UK can help in restoring your appliance in good condition.

  The models of refrigerators can be either grand
  American style with side by side fridge freezer or it can be a small fridge with
  an icebox. With the expertise and knowledge of the qualified freezer repair engineers, these servicing companies can offer same day repair of the services on all seven days a week.

  Usually, the freezer repairs companies hire friendly, trained and
  experienced engineers, hence they can successfully offer
  comprehensive commercial and domestic service. It may cause
  a random break down and can consume higher units so it should be appropriate for you if you choose the renowned one
  because they will never compromise with their reputation and will give the
  correct part for your system. This will give you an unbiased and clearer
  understanding of the background of the company.
  2. If the refrigerator is damaged between the warranty periods then you must call the manufacturer because they will give the requisite service without charging any
  money. Cooling problems: This is a widespread issue
  where the refrigerator fails to cool properly.
  You can narrow down the possible cause of the issue by being aware of the type of
  hob you’re using.

  Have a look at my web page: http://Www.Adpost4U.Com

 4. 21 listopada, 2023, 7:56 pm

  Let me inroduce myself, my name is Kimberly Febus. Jogging is what he loves
  doing. Filing is my profession but the promotion never includes.
  California is our birth place but I need to move for our family.

  Also visit my site … Sterling

 5. 21 listopada, 2023, 9:43 pm

  Jimmie is how I’m called an individual can call me anything you as an example.
  I’ve always loved living in Virgin Islands
  and my family loves which it. She is really fond
  of to watch movies launched she is hoping to build an income with it.
  Production and planning is generate an income make money and the salary
  already been really fulfilling.

  My site; https://luckyblock.cyou/

 6. 22 listopada, 2023, 3:35 am

  I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really nice article on building
  up new weblog.

  Look at my website … Dendy Casino

 7. 24 listopada, 2023, 12:49 am

  Hello very nice website!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your site and take the feeds also?
  I am glad to search out numerous helpful info right here within the publish,
  we want work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

  . . . . .

Leave a reply

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki